Upravit stránku

Projektujeme a realizujeme betonové haly, které mohou sloužit jako sportovní, zemědělské či skladovací prostory. Hlavní výhoda betonových hal spočívá v jejich požární odolnosti a stálosti vnitřního prostředí. Hala také dokáže splnit vysoké nároky na statiku konstrukce. Rádi s vámi projednáme nároky konkrétní haly a navrhneme vám nejlepší řešení.

Halu vždy vyprojektujeme podle toho, k čemu má sloužit, kde bude stát i dle jejích požadavků na požární odolnost, které má plnit. Nejdříve ze všeho navštívíme místo, kde má hala stát a vyslechneme si vaše představy. Společně se pak i na základě našich zkušeností se pak dostaneme k návrhu ideální haly.

  • Betonové haly mají vysokou požární odolnost.
  • Navrhneme vám různé typy konstrukcí dle účelu stavby.
  • Betonové haly je možné opláštit i betonovými sendvičovými panely. 
  • Halu postavíme včetně technického vybavení.
  • Bude napojená na veškeré prvky technické a dopravní infrastruktury.

S námi je každá hala originál. Odpovídá totiž požadavkům zadavatele. I vám navrhneme dle účelu ideální stavbu od prvotního návrhu včetně projektové dokumentace, vyřízení stavebního povolení až po vlastní výstavbu včetně kolaudace stavby a předání stavby do provozu.

Jednou z hlavních výhod tohoto typu hal je vysoká požární odolnost konstrukce. Betonové haly jsou vhodné, pokud potřebujete stavbu s vyššími nároky na požární odolnost, která vychází z požárně-bezpečnostního řešení.

Navrhneme vám nosnou železobetonovou či ocelovou konstrukci. Železobetonové konstrukce již nepotřebují žádnou požární ochranu. Ocelové konstrukce je třeba chránit požárními nátěry, požárními obklady nebo staticky předimenzovat tak, aby splňovaly požadavky na požární odolnost.

Záleží vždy na záměru, s jakým halu stavíme. Díky našim zkušenostem jsme schopni předvídat možné problémy a předejít jim nejlepším možným způsobem.

Betonové haly

Haly, které odpovídají vašim nárokům

Konkrétní podobu a specifikaci haly navrhneme dle potřeb:

  • Nejprve nám prozradíte svůj stavební záměr a seznámíme se s vaší plánovanou investicí.
  • Řeknete nám, jaké jsou nároky plánovaného záměru, zda bude hala obsahovat například administrativní zázemí, výrobní prostory, skladové prostory a jiné.
  • Dle těchto požadavků navrhneme nejlepší konstrukční řešení včetně technické infrastruktury.
  • Ze získaných podkladů vyhodnotíme, zda je vhodné zvolit ocelovou, či železobetonovou konstrukci a jaký bude nejvhodnější typ opláštění.
  • Vzhledem k tomu, že se jedná o železobetovou lze použít i betonový sendvičový panel, který je vhodný pro provozy vyžadující stálé vnitřní klima a vysokou mechanickou odolnost a stabilitu.
Nahoru