Upravit stránku

Prohlédněte si jak probíhá stavba montovaných hal u nás

Investiční záměr

Sdělíte nám Vaše požadavky

Navrhneme možná řešení

Zajistíme podklady od správců sítí, dotčených orgánů státní správy.

Zhodnotíme proveditelnost

Projektová příprava

Na  základě podkladů a konzultací s investorem vypracujeme studii.

Dle složitosti záměru vyprojektujeme v potřebných podrobnostech.

Vyřídíme vyjádření správců sítí dotčených orgánů státní správy.

Vyřídíme povolení na úřadech.

Výrobní příprava

Zpracujeme realizační rozpočet.

"Doladíme" standardy - záležitosti neřešení v projektové dokumentaci stavby.

Uzavřeme smlouvu o dílo na provedení stavby.

Uvedené kroky lze provést současně s projektovou přípravou.

Realizace stavby

Kompletní zajištění realizace stavby.

Průběžní konzultace a kontroly s investorem.

Vedení potřebné dokumentace při provedení díla.

Zajištění zkoušek a osvědčení o provedených pracích.

Předání díla.

Kolaudace

Součinnost při uvedení do provozu.

Zpracování potřebných podkladů.

Aktivní jednání s úřady státní správy.

Provozování staveb

Aneb naše odpovědnost nekončí předáním  a vyfakturováním provedených prací.

Dle požadavků spolupracujeme na dodatečných úpravách, údržbě, kontrole staveb.

Zajištění servisu technologických zařízení.

Revize vyhrazených technických zařízení.

Zpětná vazba pro příští zakázky a zákazníky.

Nahoru